نخ اسپان

نخ اسپان

از ریسیدن الیاف، نخ تولید می شود و به طور کلی الیاف به دو دسته فیلامنت و استیپل دسته بندی می شوند:

فیلامنت: به الیافی که به صورت یکسره و به هم پیوسته هستند فیلامنت گفته می شود. به طور مثال نخ ترویرا و ابریشم نمونه های از الیاف فیلامنت محسوب می شوند.

 

نخ اسپان

 

استیپل: معمولا پارچه های تولید شده از الیاف فیلامنت، سخت و زمخت هستند؛ به گونه ای که فرد احساس راحتی نمی کند. به همین دلیل الیاف فیلامنت را برش می دهند و سپس آن ها را مانند پنبه می ریسند‌. حال به نخ های حاصل از این ریسیدن، نخ اسپان گفته می شود. به عبارتی دیگر نخ اسپان، نوعی نخ تکه تکه شده است که نقش مهمی در تولید لباس دارد و به تردد هوا در لباس کمک می کند.